Kirurški zahvati na mekim tkivima

1
Kirurški zahvati na organima probavnog sustava – ekstrakcija stranog tijela, kirurško liječenje začepa crijeva, volvulusa crijeva, invaginacije crijeva, torzije želudca, hernija

2
Kirurški zahvati na organima mokraćnog sustava – cistotomija, uklanjanje mokraćnih kamenaca, kirurško liječenje obstrukcije, nefrektomija

3
Kirurški zahvati na organima spolnog sustava – orhioektomija, ovariotomija, ovariohisterektomija, kirurško liječenje prolapsusa vagine, kirurško liječenje piometre, kirurško liječenje kriptorhizma.Kirurški zahvati u grudnoj šupljini

1
Onkološki kirurški zahvati
Odstranjivanje tumora mliječnih žlijezda, odstranjivanje tumora u trbušnoj šupljini, odstranjivanje tumora kože
patohistološka i citološka dijagnostika tumoraOrtopedski kirurški zahvati

1
Jednostavne i složene frakture

2
Ortopedski problemi koljenog zgloba:

  • luksacija patele, jednostrana/obostrana
  • ruptura prednjeg križnog ligamenta, parcijalna/kompletna
  • transpozicija tuberositas tibiae
  • osteotomija glavice bedrene kosti
  • reparacija zglobne čahure
  • kirurško liječenje ozljeda zglobova